O nas

Dom Pomocy Społecznej im. Waleriana Łukasińskiego usytuowany jest w centrum Góry Kalwarii, na terenie o powierzchni dokładnie 8,6 ha. Jako placówka udzielająca wsparcia ludziom potrzebującym pomocy, działa nieprzerwanie od 1840 roku, często zmieniając swoją nazwę, co było spowodowane reorganizacjami zachodzącymi w służbie zdrowia oraz strukturach państwa. Od 1 stycznia 1999 r., placówka podlega Starostwu Powiatowemu w Piasecznie a nadzór merytoryczny nad domem, sprawuje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Piasecznie. Obiekt dostosowany jest dla osób przewlekle somatycznie chorych oraz osób przewlekle psychicznie chorych. Na terenie obiektu znajdują się 24 budynki. Pawilony mieszkalne umiejscowione są w sześciu obiektach dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych, zaś pozostałe to budynki pomocnicze oraz administracji. Na terenie domu funkcjonuje własna kuchnia i pralnia, szwalnia, magazyn żywności i sprzętu, oraz zaplecze rehabilitacyjne i terapeutyczne.

Zabudowania posiadają bogatą historię oraz są wpisane do rejestru zabytków, część z nich to budynki poklasztorne zakonu pijarów wybudowane w 1675 roku oraz budynki koszarowe po Piątej Baterii Gwardii Carskiej wybudowane w 1910 roku. Na terenie domu znajduje się zabytkowa XVII wieczna kaplica dla zapewnienia potrzeb duchowych Mieszkańców, którzy mają możliwość pielęgnowania swojej wiary i religii poprzez uczestnictwo w nabożeństwach w dni powszednie oraz święta. Całość zabudowań okraszona jest terenami spacerowymi, obfitującymi w bujną zieleń wiekowych drzew.

W zakresie spraw bytowych oraz ogólnie pojętej rehabilitacji i aktywizacji społecznej, Dom oferuje całodobową pomoc pielęgniarską oraz opiekę w wykonywaniu podstawowych czynności życiowych w atmosferze życzliwości, serdeczności i troski z poszanowaniem praw i godności osobistej mieszkańców. Bogato wyposażone zaplecze rehabilitacyjne pozwala kompleksowo dbać o sprawność pensjonariuszy, m.in. dostępne są gabinety fizykoterapii, plac aktywnego wypoczynku dostosowany do osób ze szczególnymi potrzebami, boisko do piłki nożnej oraz stoły do tenisa. W ramach zajęć terapeutycznych dostępne są: terapia sztuką, poprzez stosowanie różnych technik i środków pracy z użyciem kredek, farb, gliny, masy solnej, plasteliny; biblioterapia; muzykoterapia; dramatoterapia; terapia tańcem; udział w grach i zabawach; robótki ręczne tj. szydełkowanie, haftowanie, dziewiarstwo, tkactwo, gobeliny, makramy. W domu powstały kółka teatralne i recytatorskie oraz chór, w skład których wchodzą mieszkańcy. Na terenie domu działa zespół redakcyjny wydający miesięcznik „Mój Dom”, w którym zamieszczane są bieżące informacje. Uzupełnieniem powyższego jest szeroka oferta częstych wycieczek, imprez rozrywkowych i okolicznościowych, wszystko to ma na celu urozmaicenie codziennego życia, wzmocnienie poczucia wartości oraz eliminowanie wykluczenia społecznego.
Celem naszego domu jest świadczenie usług na najwyższym poziomie, zapewniając mieszkańcom komfort psychiczny i fizyczny tak aby ich pobyt był przyjemny i radosny.


Serdecznie zapraszamy

W związku z panującą obecnie sytuacją epidemiologiczną, wszystkie możliwe do wykonywania zabiegi rehabilitacyjne i fizykoterapii oraz zajęcia terapeutyczne zostały ograniczone do możliwych dla wykonywania w reżimie sanitarnym.

Poznaj nas bliżej

Scroll to Top
Skip to content