Terapia zajęciowa

W ramach zajęć terapeutycznych, prowadzimy różnorodne rodzaje terapii, m.in.: arteterapię czyli terapię poprzez sztukę, ergoterapię -poprzez pracę, ponieważ umożliwiają one rozwijanie zdolności manualnych, poprawiają samoocenę oraz sprawiają, że mieszkańcy czują się potrzebni. Socjoterapia jest rodzajem terapii, która pozwala mieszkańcom uzyskać umiejętności funkcjonowania w grupie. W pomieszczeniach świetlicy prowadzone są liczne zajęcia, m.in.: chóru, pod kierunkiem terapeuty i przy oprawie muzycznej na żywo. Zajęcia teatralne aktywizują uczestników do przeżywania emocji oraz doskonalą umiejętności zapamiętywania wzbogacając jednocześnie słownictwo.

Nasi terapeuci prowadzą treningi kulinarne, podczas których mieszkańcy zapoznają się z higieną sporządzania potraw, estetyką nakrywania do stołu i podawania potraw oraz ich wartości odżywczych. Treningi higieny i wyglądu zewnętrznego prowadzone są przez terapeutę a ich celem jest aktywizowanie mieszkańców do dbałości o wygląd zewnętrzny oraz utrzymywanie w czystości swojego ciała.

Do dyspozycji mieszkańców są również liczne pracownie. Pracownia rękodzieła artystycznego oraz malarska, gdzie podczas zajęć stosowane są różne metody i techniki wykonywania prac jak na przykład: rzeźba, malowanie, dequpage, rysunek, wypalanie. Wykorzystywane są do tego wielorakie materiały i surowce wtórne. Podczas takiej formy zajęć, mieszkańcy usprawniają funkcje manualne oraz poprawiają koordynację wzrokowo-ruchową. Zajęcia te pozwalają na uwolnienie złych emocji, pobudzają sensorycznie, rozwijają działania twórcze oraz kreują pozytywne myślenie. W pracowni komputerowej odbywają się zajęcia na stanowiskach komputerowych, wyposażonych w programy (również w program dla osób niewidomych), drukarkę oraz podłączonych do Internetu.

W punkcie bibliotecznym mieszkańcy mają możliwość czytania wybranych przez siebie książek a w ramach koła fotograficznego dokumentowane są imprezy odbywające się na terenie DPS oraz poza domem. W domu funkcjonuje koło szachowe oraz brydżowe, prowadzone przez psychologa jako zajęcia integracyjno- aktywizujące.

W ramach kontaktów ze środowiskiem, organizowane są wycieczki jedno i kilkudniowe oraz wyjścia i wyjazdy min. do muzeum, kina, zoo, ogrodów botanicznych. Mieszkańcy poznają historie, dziedzictwo kulturowe, urokliwe zakątki, miejsca turystyczne. Wycieczki rowerowe
i piesze min. nad Wisłę, do ogrodów i muzeum. Nasi mieszkańcy biorą udział w wystawach, wernisażach czy biegach niepodległościowych.
Organizujemy różnego rodzaju imprezy oraz zabawy tematyczne min. Majówka, Spartakiada, Pożegnanie Lata, zabawa Andrzejkowa, Ostatkowa czy Karnawałowa. Są to imprezy organizowane w pomieszczeniu lub na świeżym powietrzu, z udziałem pracowników domu oraz uczestników WTZ a także zaproszonych gości min. mieszkańców innych domów. Dzięki temu nasi mieszkańcy nawiązują nowe kontakty, integrują się oraz mają świetną okazję
do wymiany doświadczeń.

Prowadzimy różnego rodzaju treningi poprzez rozmowy edukacyjne i obserwację, których celem jest integracja grupy, nauka skutecznej komunikacji, systematyczności oraz organizacji czasu. Są to min. trening umiejętności społecznych, trening prawidłowych zachowań, trening kształtowania pozytywnych relacji z otoczeniem, trening umiejętności nawiązywania kontaktów, trening umiejętności zachowań asertywnych czy trening kształtowania umiejętności współpracy i komunikowania się w grupie. Zespół wykwalifikowanych psychologów oraz terapeutów, prowadzi rozmowy wspierające i motywujące z mieszkańcami, celem których jest zachęcanie do działań terapeutycznych, gdyż nadrzędnym celem terapii jest promowanie, rozwijanie, odzyskiwanie lub podtrzymywanie zdolności, które to z kolei mogą wspomóc w zachowaniu zdrowia i dobrego samopoczucia we wszystkich aspektach codziennego życia.

W DPS aktywnie działa Rada Mieszkańców, która składa się z jednego przedstawiciela z każdej sekcji. Rada jest rzecznikiem interesów mieszkańców a także wsparciem dla Dyrekcji Domu.

Na terenie Domu działa Sklep, w którym mieszkańcy mogą zaopatrzyć się w niezbędne art. spożywcze.

Nasi mieszkańcy mają zapewniony stały dostęp do podstawowych usług fryzjerskich (strzyżenie, modelowanie) a na życzenie mogą zostać wykonane inne zabiegi m.in. nakładanie farby.

Scroll to Top
Skip to content