Oferta

Zdjęcie Domu w słoneczny, letni dzień z fragmentem parku.

Przyjęcia mieszkańców

Dom Pomocy Społecznej w Górze Kalwarii świadczy całodobową opiekę osobom przewlekle somatycznie oraz psychicznie chorym. W celu uzyskania skierowania do naszego Domu, należy udać się do Ośrodka Pomocy Społecznej w miejscu zamieszkania i złożyć wniosek o umieszczenie w Domu Pomocy Społecznej w Górze Kalwarii przy ul. Szpitalnej 1. We wniosku należy podać powód umieszczenia w placówce (opisać sytuację zdrowotną, finansową i rodzinną). Pracownik socjalny ośrodka pomocy społecznej przeprowadzi wywiad środowiskowy w miejscu zamieszkania lub pobytu osoby zainteresowanej i skompletuje niezbędne dokumenty.
Zajęcia kreatywne - przygotowywanie ozdób wielkanocnych.

Terapia zajęciowa

W ramach zajęć terapeutycznych, prowadzimy różnorodne rodzaje terapii, m.in.: arteterapię czyli terapię poprzez sztukę, ergoterapię -poprzez pracę, ponieważ umożliwiają one rozwijanie zdolności manualnych, poprawiają samoocenę oraz sprawiają, że mieszkańcy czują się potrzebni. Socjoterapia jest rodzajem terapii, która pozwala mieszkańcom uzyskać umiejętności funkcjonowania w grupie. W pomieszczeniach świetlicy prowadzone są liczne zajęcia, m.in.: chóru, pod kierunkiem terapeuty i przy oprawie muzycznej na żywo. Zajęcia teatralne aktywizują uczestników do przeżywania emocji oraz doskonalą umiejętności zapamiętywania wzbogacając jednocześnie słownictwo.

Fizykoterapia i rehabilitacja

Bogato wyposażone zaplecze rehabilitacyjne pozwala kompleksowo dbać o sprawność pensjonariuszy. Dom posiada gabinet fizykoterapii wyposażony w profesjonalny sprzęt. Na terenie Domu prowadzona jest również rehabilitacja w formie zajęć indywidualnych i grupowych, która pozwala nam zadbać o kompleksową sprawność mieszkańców. Pomieszczenia rehabilitacji wyposażone są w specjalistyczny sprzęt niezbędny do prowadzenia ćwiczeń.
Scroll to Top
Skip to content