zamówienia publiczne

Ponowne postępowanie przetargowe na Dostawy mleka i przetworów mlecznych, ryb i przetworów rybnych, pieczywa do domu pomocy społecznej w górze kalwarii

Przedmiotem postępowania są dostawy mleka i przetworów mlecznych, ryb i przetworów rybnych, pieczywa do Domu Pomocy Społecznej w Górze Kalwarii przy ul. Szpitalnej 1 Tryb postępowania: bez negocjacji Nr ogłoszenia: 2022/BZP 00045982/01Znak sprawy: AG.261.10.2022 Załączniki:

Scroll to Top
Skip to content